Dr. Kerem Atamözlü ile Ortodonti Tedavileri

Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü

Neden ortodontik tedavi görmeliyim?

Şüphesiz hastalarımızın birçoğunun cevabı “daha iyi bir gülüşe sahip olabilmek için” olacaktır…
Dişlerin çene kavsi üzerindeki doğru dizilimleri çok önemlidir. Ortodonti tedavisi de tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Doğru dizilimler, estetik açıdan daha iyi bir görünüm oluşturmaktadır. Ayrıca dişlerin birbirlerine bakan ara yüzeylerinin çok daha iyi temizlenebilmesini sağlamaktadır. Bu sayede dişler arasında çürük oluşma riskinin önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca diş taşları oluşumuna bağlı diş eti problemlerinin de önüne geçilmiş olacaktır.
Bu durumda çiğneme fonksiyonu doğru şekilde yapılamaz. Dolayısıyla çevredeki kas ve eklem dokuları bu durumdan olumsuz olarak etkilenir. Zaman ilerledikçe de bütün çiğneme sistemini ve dişleri etkileyen kalıcı hasarlar oluşmaya başlar. Aslında bu durum çoğu kişide hiç fark edilmeyen bir durumdur. Ancak yıllar içinde dişlerin kaybına sebep olan en önemli problemlerden birisidir.
Ortodontik tedaviler bütün bu problemlerin çözümünü sağlayarak, çiğneme sisteminde uzun yıllar kalıcı faydalar sağlayabilmektedir.

Ortodontide Dijital Planlamanın Önemi

Son yıllarda hızla kullanımı artan dental tomografiler, dişlerin ve kemiklerin konumları ve birbirileriyle ilişkilerini tespit etmede olmazsa olmaz haline gelmeye başlamışlardır. Daha önceleri tanı koymada belirleyiciliği çok daha az olan radyografi röntgenleri kullanılırken, günümüzde ihtiyaç durumlarında tomografi görüntülerine de sıkça başvurulmaktadır. Bu görüntüler cerrahi, endodonti (kanal tedavisi) ve ortodonti alanlarında sıkça kullanılmaktadır. Kemiklerin içinde gömük vaziyette kalan dişlerin durumunu tespit etmede ve diş hareketleriyle ilgili planlamalar yapmada büyük faydaları olmaktadır.
Bunun benzeri bir diğer cihaz da 3 boyutlu tarayıcılardır. Bu cihazları kabaca çok gelişmiş ve her boyuttan çok detaylı görüntüler alabilen fotoğraf makinelerine benzetebiliriz. Bilgisayar ortamında sanal olarak dişlerin konumunu ve şeklini tam olarak gösterebilmektedirler. Bu sayede de yapılacak uygulamaları planlamada oldukça yardımcı olan araçlardır.

Şeffaf Plaklar ile Ortodonti Tedavisi

 

Özellikle ortodonti açısından bakacak olursak, bu görüntüleme teknolojisi çok önemlidir. Hastalar bu görüntüleme teknolojisi üzerinde yapılan planlama sayesinde, dişlerinin alacağı son şekli daha tedaviye başlamadan görebilmektedirler. Dolayısıyla tedavinin nasıl bir sonucunun olacağı hakkında fikir sahibi olabilmektedirler.

Ayrıca tedavilerin zamanlaması konusunda bir rehber oluşturup, tedavi süreleri ve sonuçlarıyla ilgili görsel veri sunabilmektedirler.

Özellikle şeffaf plak tedavilerinde kullanılan bu yöntemler tanı ve tedavi aşamalarını görselleştirip, hekim için planlama konusunda, hasta için ise beklentilerin karşılanması ve yapılacak işlemle ilgili fikir sahibi olma anlamında çok büyük faydalar getirmektedir.

Ortodontinin Görünmez Hali: Şeffaf Plaklar

 

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren şeffaf plak tedavileri, ortodonti camiasının en güncel ve hızlı gelişen konularındandır. Kişisel bakımın ve estetik kavramının belirginleştiği bu dönemde, diş tedavilerindeki beklentiler de hayli yükselmiştir. Bu talepler ve teknolojik imkânlar sayesinde tedavi protokolleri ve yöntemlerinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

Örneğin; iş hayatı ya da sosyal yaşam koşulları gereği konvansiyonel sabit tellerle tedavi olmak istemeyen kişiler için çok iyi bir alternatiftir. Yine işi gereği sürekli toplantılara katılan veya seyahatleri olan kişiler için yemek yeme kısıtlamasının olmaması ve temizlenebilme kolaylığı ile avantaj sağlamaktadır.

Invisalign Şeffaf Plaklar

 

Yurt dışında ya da farklı bir şehirde ikamet edip belli aralıklarla randevuya gelmek isteyen kişiler için de kurtarıcı şekilde çözüm getirmektedir. Bu hastalara daha fazla sayıda plak teslim edilip hastanın düzenli kullanımıyla, tedaviler daha uzun randevularla başarılı şekilde yürütülebilmektedir.

Kerem Atamözlü ile Şeffaf Plak Tedavisi

 

Şeffaf Plaklar, özellikle kamera karşısında bir işi olanlar yani oyunculuk, spikerlik ve benzeri mesleklerde çalışanlar için bu tedavilerin çok daha rahat yapılabilmesine imkân sağlamıştır. Bu meslek grubundaki kişiler, plaklarını çekimler esnasında çıkartıp diğer zamanlarda kullanma şansına sahip olabilmektedirler.

Benzer şekilde sporcular da maçlar ve müsabakalar esnasında plaklarını çıkartıp bunun dışında kalan zamanlarda tedavilerine devam etme şansına sahip olabilmektedirler.

Ayrıca hâlihazırda çene eklemiyle ilgili problemi olan kişilerde, plakların dişleri koruyucu ve eklemi rahatlatıcı etkisi görülmektedir.

Sabit Tellerle Ortodonti Tedavisi

Sabit ortodontik tedavilerde, halen en yaygın olarak, genel halk tarafından da daha çok bilinen, metal braketler kullanılmaktadır. Braket dişlere hareket vermek için ortodontik tedavi esnasında dişe yapıştırılan aparatların ismidir. Bu aparatlar, kompozit (ışıkla sertleşen dolgu) malzemelerinin bir türeviyle dişe yapıştırılıp, tedavi bitiminde dişe hiç bir zarar vermeden çıkartılmaktadır. Sabit ortodontik tedavilerde bunların dışında estetik veya şeffaf braket denilen (genelde porselen ve seramik içerikli) malzemeler de kullanılmaktadır. Sabit tedavilerde son olarak, dişlerin iç taraflarına yapıştırılan, lingual dediğimiz braket sistemleri de kullanılabilmektedir.

Diş kliniğinde muayene sırasında diş telleri takmış mutlu bir kadın gülümsüyor.

Görünmeyen Teller (Lingual Tedavi)

lingual görünmez tel tedavisi

Özellikle de yetişkin bireyler, çalışma ve sosyal hayatları gereği, metal sabit tellerin görüntüsünden hoşnut olmamaktadırlar.
Bütün bu talepler yıllar içinde ortodonti camiasını da çeşitli çözümler bulmaya yönlendirmiştir. Bu çözümlerden birisi de, diğer tellerle aynı mekanizmayla çalışan sabit telleri dişlerin görünmeyen arka (yani dile bakan) kısımlarına uygulamak olmuştur. Bu sayede dışarıdan bakınca hiçbir şekilde görünmeyen ve sabit bir tedavi sistemi kurulmuştur.
Bu avantajından dolayı, lingual ortodontik tedaviler yoğun talep görmekte ve büyük bir hızla gelişme kaydetmektedir.

Hasta Deneyimleri

Ortodontik Tedavi Yaptırmazsam Ne Olur?

– Birbirilerine ve çene kemiğine göre doğru pozisyonda olmayan dişler, gelen çiğneme kuvvetlerini istenildiği gibi karşılayamayacak ve uzun dönemde diş eti problemleri görülecektir. Bu diş eti problemleri dişleri destekleyen dokuların yıllar içinde hasar görmesine ve hatta dişin kaybedilmesine kadar gidecek problemlere sebep olabilir.

-Dişlerin üst üste olduğu ve etkin bir şekilde temizlenemediği durumlarda karşılaşılan bir diğer problem de ara yüz çürükleridir. Yani dişlerin birbirine bakan kısımlarında yeteri kadar temizleyememeye bağlı diş çürükleri oluşmaktadır.

Çapraşık Dişler

Bütün bu problemler uzun dönemde diş kayıplarına yol açabilmekte ve hem estetik hem de fonksiyonel sıkıntılar oluşturmaktadır.İskeletsel problemlerde ise, alt ve üst çenenin doğru konumlarda ve doğru temaslarda olmayışı, çene ekleminde ve bütün çiğneme sisteminde uzun dönemde kalıcı hasarlar oluşturmaktadır.

– Çene eklemiyle ilgili problemler ilerlediğinde ve uzun süre ihmal edildiğinde, tedavi edilmeleri git gide zorlaşmakta ve bazen mümkün olamamaktadır. Çene yüz sistemi bir bütün halinde çakışmakta ve bir yerdeki problem geneli etkilemektedir.Erken dönemde basit tedavilerle düzeltilebilecek sorunlar ihmal edildiğinde uzun vadede çözümü zor hele gelen kronikleşmiş problemlere dönüşebilmektedir. Bu şekilde uygulanması gereken tedaviler daha da zor ve komplike hale gelmiş olacaktır.

Siz de dişlerinizin görünümünden ve gülümsemenizden şikayetçi iseniz; detaylı bilgi almak ve randevu için kliniğimize başvurabilirsiniz.

Randevu ve Bilgi Talep Formu

    Bu içeriğimizi beğendiyseniz paylaşabilirsiniz